فروم اینترنت اشیاء ایران (IiF )، نمایانگر تعامل سازنده و پویا میان تمامی ذی نفعان اکوسیستم IoT کشور است که در قالب یک ساختار غیر دولتی پیشرو و تصمیم ساز، زمینه رشد و توسعه درون زا و برون گرای خدمات IoT در تمامی بخش های اقتصادی کشور را فراهم می آورد.

با توجه به چند بعدی و چند بخشی بودن موضوع اینترنت اشیاء (IoT) و تعدد ذی نفعان خصوصی،‌ دولتی و حاکمیتی، برای موفقیت در توسعه بازار IoT و مقابله با عقب ماندگی کشور در این حوزه، نیاز است تا در قالب کارگروه های تخصصی همکاری و تعامل نزدیکی میان تمامی ذی نفعان موثر در رفع چالش های کلیدی با هدف توسعه سریعتر شکل گیرد.

از این رو، گروه علمی تحلیلی طیف به عنوان بنیان¬گذار و دبیرخانه فروم IiF، از تمامی شرکت ها، سازمان ها و نهادهای خصوصی، دولتی و غیردولتی اثرگذار در شکل گیری اکوسیستم IoT کشور دعوت بعمل می آورد تا آمادگی خود را برای عضویت در فروم اینترنت اشیا در ایران به دبیرخانه مستقر در این گروه اعلام نمایند.

اهداف کلان IiF

 • شکل گیری و تقویت اکوسیستم IoT در ایران  
 • همفکری و هم افزایی با نهادهای حاکمیتی برای سیاستگذاری درست و موثر و رفع چالش ها 
 • تقویت توانمندی های بومی در گسترش خدمات متنوع و کاربردی در کشور
 • کمک به گسترش فعالیت بازیگران ایرانی IoT در بازارهای بین المللی 
 • هم افزایی به منظور ایجاد و بهره برداری از فرصت های کسب و کار برای فعالان حوزه IoT

راهبردهای IiF

راهبردهای محوری IiF به شرح زیر می باشد: 

 • پیشنهاد تدابیر مورد نیاز برای رفع چالش های امنیتی اینترنت اشیاء
 • ایجاد فرصتهای همکاری و توانمندسازی از منظر ابعاد فناورانه
 • مشارکت در اصلاح و به روز رسانی مقررات و قوانین مربوطه 
 • انجام مشارکت های چند جانبه مبتنی بر مدل های مشارکت دولتی- خصوصی (PPP)
 • ترویج و تحریک تقاضا در میان مشتریان و ذی نفعان بالقوه
 • حمایت هدفمند از شرکت های نوپا (استارتاپ ) بومی IoT 
 • حمایت هدفمند از گسترش فعالیت گروه های صنعتی و فناوری محور در دانشگاه های کشور
 • اعمال سیاست های همگرا از طریق تدوین و تصویب نقشه راه توسعه ملی IoT
 • تعریف پروژه های مشترک میان بازیگران ایرانی و بین المللی
 • بازارسازی توانمندی های بازیگران ایرانی از طریق برگزاری رویدادهای بین المللی و منطقه ای
 • مشارکت فعالانه در مجامع و نهادهای تصمیم ساز بین المللی  

منابع مالی فعالیت IiF

منابع مالی مورد نیاز فعالیت فروم IiF از طریق پرداخت حق عضویت سالیانه توسط اعضاء و دیگر کمک های مالی ذی نفعان تامین می شود. شایان ذکر است اعضای فروم، بسته به سطح مشارکت و اثرگذاری در خروجی های IiF و میزان پرداختی حق عضویت سالیانه، به سه سطح طلایی، نقره ای و برنزی طبقه بندی می شوند.  

خدمات قابل ارایه به اعضای IiF

 •  امکان شرکت در جلسات عمومی و تخصصی 
 • درج لوگوی عضو در وبسایت
 • امکان مشارکت در تولید محتوا (مقالات، مصاحبه ها، گزارش ها، ارائه پیشنهاد، نظرسنجی ها و ...)
 • تسهیل ثبت نام در همایش ها و سمینارهای تخصصی
 • تسهیل حضور و ارایه سخنرانی و کارگاه در سمینارها و همایش های مرتبط با موضوع 

 

ورود اعضا