گروه علمی تحلیلی طیف ـ کانون تفکر حوزه مخابرات کشور ـ در ادامه فعالیت‌های خود در 12 سال گذشته بر آن است تا با توجه به اهمیت موضوع اینترنت اشیاء (Internet of Things ) و ظهور موج چهارم انقلاب صنعتی  مبتنی بر آن، همزمان با برگزاری اولین کنفرانس ملی اینترنت اشیاء، فعالیت  رسمی فروم اینترنت اشیاء‌ ایران (IiF) را آغاز نماید.

با توجه به چند بعدی و چند بخشی بودن موضوع IoT و تعدد ذی نفعان خصوصی،‌ دولتی و حاکمیتی، برای موفقیت در توسعه بازار IoT  و مقابله با عقب ماندگی کشور در این حوزه، نیاز است تا در قالب کارگروه های تخصصی همکاری و تعامل نزدیکی میان تمامی ذی نفعان موثر در رفع چالش های کلیدی با هدف توسعه سریعتر شکل گیرد. 

از این رو، گروه علمی تحلیلی طیف از تمامی شرکت ها، سازمان ها و نهادهای خصوصی، دولتی و غیردولتی اثرگذار در شکل گیری اکوسیستم IoT‌ کشور دعوت بعمل می آورد تا آمادگی خود را برای عضویت در فروم اینترنت اشیا در ایران به دبیرخانه مستقر در این گروه اعلام نمایند.  

چشم‌انداز IiF 

فروم IiF نمایانگر تعامل سازنده و پویا میان تمامی ذی نفعان اکوسیستم IoT‌ کشور است که در قالب یک ساختار غیر دولتی پیشرو و تصمیم ساز، زمینه رشد و توسعه درون زا و برون گرای خدمات IoT در تمامی بخش های اقتصادی کشور را فراهم می آورد.  

اهداف کلان IiF

 • شکل گیری و تقویت اکوسیستم IoT در ایران  
 • همفکری و هم افزایی با نهادهای حاکمیتی برای سیاستگذاری درست و موثر و رفع چالش ها 
 • تقویت توانمندی های بومی در گسترش خدمات متنوع و کاربردی در کشور
 • کمک به گسترش فعالیت بازیگران ایرانی IoT در بازارهای بین المللی 
 • هم افزایی به منظور ایجاد و بهره برداری از فرصت های کسب و کار برای فعالان حوزه IoT

راهبردهای IiF

راهبردهای محوری IiF به شرح زیر می باشد: 

 • پیشنهاد تدابیر مورد نیاز برای رفع چالش های امنیتی اینترنت اشیاء
 • ایجاد فرصتهای همکاری و توانمندسازی از منظر ابعاد فناورانه
 • مشارکت در اصلاح و به روز رسانی مقررات و قوانین مربوطه 
 • انجام مشارکت های چند جانبه مبتنی بر مدل های مشارکت دولتی- خصوصی (PPP)
 • ترویج و تحریک تقاضا در میان مشتریان و ذی نفعان بالقوه
 • حمایت هدفمند از شرکت های نوپا (استارتاپ ) بومی IoT 
 • حمایت هدفمند از گسترش فعالیت گروه های صنعتی و فناوری محور در دانشگاه های کشور
 • اعمال سیاست های همگرا از طریق تدوین و تصویب نقشه راه توسعه ملی IoT
 • تعریف پروژه های مشترک میان بازیگران ایرانی و بین المللی
 • بازارسازی توانمندی های بازیگران ایرانی از طریق برگزاری رویدادهای بین المللی و منطقه ای
 • مشارکت فعالانه در مجامع و نهادهای تصمیم ساز بین المللی  

ساختار سازماني IiF

ساختار سازمانی فروم IiF بر اساس الگوی زیر ایجاد می شود:

 1. گروه علمی تحلیلی طیف به عنوان دبیرخانه فروم IiF، نقش هماهنگی و پیگیری اهداف و راهبردهای فروم را بر عهده مي‌گيرد.
 2.  مهم ترین اقدمات مورد نیاز برای ایجاد فروم IiF عبارت است از: ایجاد ساختار،‌ برنامه ریزی سالیانه، انجام امور اداری و مالی مربوط به دبیرخانه،‌ برگزاری جلسات عمومی یا سالیانه،‌ جلسات کارگروه ها،‌ همایش های داخلی،‌ سمینارها، وبینارها‌ و انتشار مستندات مربوطه، مدیریت تارنما (وب سایت) و شبکه مجازی تصمیم سازی و تبادل نظرات، تدوین فرآیندهای اجرایی مورد نیاز در تعاملات میان اعضاء،‌ کارگروه ها و شورای سیاست گذاری مرکزی
 3.  با عضویت ذی نفعان اکوسیستم IoT ایران در کارگروه های امنیت،‌ فناوری،‌ رگولاتوری، نوآوری و مشارکت،‌ زمینه فعالیت سازمان های وابسته به یکدیگر از منظر فرصت ها و تهدیدهای بازار جهانی IoT‌، فراهم می شود. 
 4. فروم IiF یک فرآيند سازمان‌دهي است که برخي منابع و امکانات در دسترس اعضای کارگروه ها را براي کسب بالاترين توانمندي و قابليت، جهت تأمين نيازمندي‌هاي اجرای راهبردهای IiF، سازمان‌دهي مي‌نمايد.
 5. اساس کارگروه های یاد شده به تصمیمات شورای سیاست گذاری مرکزی وابسته بوده و تا زمانی معتبر است که در راستای تحقق بخش/بخش هایی از اجرای راهبردهای محوری در نظر گرفته شده در این فروم تخصصی باشد. 
 6. تغییر تعداد و موضوع فعالیت کارگروه های IiF‌ از اختیارات شورای سیاست گذاری مرکزی است. 
 7. محل برگزاری جلسات،‌ نشست ها و رویدادهای مربوط به تعاملات میان اعضاء از طریق شبکه های ارتباطی اطلاع رسانی خواهد شد.  

منابع مالی فعالیت IiF

منابع مالی مورد نیاز فعالیت فروم IiF از طریق پرداخت حق عضویت سالیانه توسط اعضاء و دیگر کمک های مالی ذی نفعان تامین می شود. شایان ذکر است اعضای فروم، بسته به سطح مشارکت و اثرگذاری در خروجی های IiF و میزان پرداختی حق عضویت سالیانه، به سه سطح طلایی، نقره ای و برنزی طبقه بندی می شوند.  

خدمات قابل ارایه به اعضای IiF

 •  امکان شرکت در جلسات عمومی و تخصصی 
 • درج لوگوی عضو در وبسایت
 • امکان مشارکت در تولید محتوا (مقالات، مصاحبه ها، گزارش ها، ارائه پیشنهاد، نظرسنجی ها و ...)
 • تسهیل ثبت نام در همایش ها، سمینارهای تخصصی و وبینارها 
 • تسهیل حضور و ارایه سخنرانی و کارگاه در سمینارها و همایش های مرتبط با موضوع 

ورود اعضا