شورای سیاست گذاری مرکزی

نشست مقدماتی تخصصی Iran IoT Forum با موضوع ذهن انگیزی و هم افزایی میان تعدادی از بازیگران کلیدی منتخب در شکل گیری اکوسیستم IoT کشور در روز دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ و در شرکت ایز ایران برگزار گردید.

 

ورود اعضا