Published in کارگروه ها

سیاستگذاری و تنظیم مقررات لایه پنهان در توسعه IoT تلقی می شود و از این رو، فعالیت کارگروه رگولاتوری برای مشخص شدن میزان مداخله رگولاتوری در توسعه IoT مورد توجه قرار می گیرد. 

علت این مداخله در این است که اولا  IoT  برای توسعه نیاز به استفاده از منابع جدید یا موجود مخابراتی  (شبکه اپراتورها و.. ) دارد. همچنین  فضای فرکانسی، زیرساخت اصلی فناوری ها و شبکه های IoT است. ضمن اینکه IoT به عنوان یک disruptive Technology بسیاری از قواعد بازی را تغییر می دهد و چالش های مقرراتی جدیدی ایجاد می کند.  

جزئیات مربوط به نامبرینگ و آدرس دهی، امنیت، طیف فرکانس، هماهنگی میان رگولاتورها، استانداردسازی و حقوق مشتریان از محورهای کلیدی قابل طرح در کارگروه رگولاتوری محسوب می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت های این کارگروه، از طریق در ارتباط باشید. 

 

ورود اعضا