Published in کارگروه ها

با توجه به پیش بینی اتصال بیش از ۵۰ میلیارد ابزار هوشمند تا ۲۰۲۰، این سوال کلیدی مطرح می شود که آیا شرکت‌های بزرگ ایرانی بدون کمک شرکت های SME توان توسعه بازار اینترنت اشیاء ایران را دارند؟  

در نتیجه بهره گیری از رویکرد جهانی در ایجاد اتحادهای استراتژیک برای جریان‌های نوآوری IoT‌ در ایران، از راه‌کارهای مطلوب برای بهینه‌سازی بازارIoT  از طریق کارگروه نوآوری تلقی می شود. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت های این کارگروه، از طریق در ارتباط باشید. 

 

ورود اعضا