دوبرابر شدن ميزان فروش تجهيزات پوشيدني مجهز به IoT تا سال 2021

به اعلام شركت تحقيقاتي IDC، پيش‌بيني مي‌شود كه ميزان فروش تجهيزات پوشيدني مجهز به IoT طي چهار سال آينده در حدود دوبرابر افزايش خواهد داشت و روند جديد توسعه اينگونه تجهيزات به لباس‌هاي هوشمند و تجهيزات پوشيدني شنيداري (hearables) مربوط خواهد بود.

ساعت‌هاي هوشمند همچنان بيشترين تأثير را در اين افزايش فروش خواهند داشت و فروش آن از 71.4 ميليون دستگاه در حال حاضر به 161 ميليون دستگاه در سال 2021 خواهد رسيد.

پيش‌بيني مي‌شود كه طي چهار سال آينده، بازار لباس‌هاي هوشمند با رشد چشمگيري مواجه شود چنانكه به پيش‌بيني شركت IDC، ميزان فروش اينگونه البسه تا سال 2021، در حدود 21.6 ميليون واحد خواهد بود كه نسبت به فروش 3.3 ميليون واحد در سال 2017، رشدي چشمگير را نشان مي‌دهد.

 

همچنين، پيش‌بيني مي‌شود كه ميزان فروش تجهيزات پوشيدني شنيداري نيز از 1.6 ميليون دستگاه در سال 2017 به 4 ميليون در سال 2021 برسد.

ورود اعضا