توسعه فراگير ترموستات‌هاي هوشمند در اروپا و آمريكا

شركت تحقيقاتي Berg Insight اعلام كرد كه در سال 2016، ميزان استفاده از ترموستات‌هاي هوشمند در منازل اروپا و آمريكاي شمالي در حدود 67درصد افزايش يافته و به 10.1 ميليون عدد رسيده است.

در اين ميان، در بازار آمريكا تعداد ترموستات‌هاي هوشمند با 64درصد رشد به 7.8 ميليون رسيد و در بازار اروپا نيز با رشد 77درصدي به 2.3 ميليون رسيد. شركت Berg Insight پيش‌بيني مي‌كند كه تعداد منازل مجهز به ترموستات هوشمند در اروپا و آمريكاي شمالي با ميانگين رشد سالانه 50درصدي تا سال 2021 به حدود 78.1 ميليون عدد برسد.

در اصل، ترموستات‌هاي هوشمند يك فرصت مغتنم در بازار خانه هوشمند محسوب مي‌شود، چراكه اين سيستم‌ها بسيار مورد توجه مشتريان، شركت‌هاي توزيع انرژي و ارايه‌دهندگان سرويس‌هاي گرمايشي و تهويه مطبوع است. از ديدگاه مشتريان، ترموستات‌هاي هوشمند مي‌تواند در صرفه‌جويي در مصرف انرژي به آنها كمك كند. ترموستات‌هاي هوشمند براي شركت‌هاي انرژي نيز امكان ارايه طرح‌هاي بهره‌وري انرژي و پاسخگويي بهتر به تقاضاي مشتريان را فراهم مي‌آورد. همچنين، افزودن قابليت هوشمند بودن به سيستم‌هاي گرمايشي و تهويه مطبوع، فرصت‌هايي جديد را همچون نگهداري پيشگيرانه و تشخيص عيوب از راه دور براي ارايه‌دهندگان اين سيستم‌ها ايجاد مي‌كند كه به تسهيل فعاليت‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري منجر مي‌شود.

 

از جمله شركت‌هاي مطرح در زمينه توليد ترموستات‌هاي هوشمند در آمريكاي شمالي مي‌توان به شركت‌هاي Nest و Honeywell اشاره كرد و در بازار اروپا نيز شركت‌هاي eQ-3 و Centrica نيز از جمله شركت‌هاي پيشرو در توليد اين سيستم‌ها هستند.

ورود اعضا