کنترل هزینه های راه اندازی Lora در شهرهای هوشمند

فناوری LoRa که نخستین نسخه آن در ژوئن سال 2015 به بازار معرفی شد، راه زیادی را برای پیشرفت پیش رو دارد. از آنجاییکه نیاز به نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های پایه برای بهره‌وری از این فناوری بسیار کم است، هزینه‌های راه‌اندازي LoRa در شهرهای هوشمند، براي شركت‌هاي مخابراتي قابل مدیریت و کنترل است.

 

براي مثال، حدود 250 ایستگاه پایه LoRa برای پوشش کامل کشور سوئیس کافی است و در کشور هلند نیز 500 ایستگاه پایه می‌تواند پوشش‌دهی کامل این فناوری را ایجاد کند. فناوری و استاندارد LoRaWAN می‌تواند با شبکه‌های دولتی و خصوصی (با حدود 100 سنسور) ادغام شود و قابلیت‌های دوگانه ارايه دهد.

ورود اعضا