کم‌هزینه‌تر بودن توسعه LoRa نسبت به ساير رقبا

شبکه‌های LoRa قابلیت پوشش‌دهی حداکثری 10 کیلومتری در مناطق شهری و 30 کیلومتری در مناطق روستایی را دارند و همین ظرفیت امتیاز اصلی این شبکه‌ها نسبت به سایر شبکه‌های سلولی است. این فناوری به گونه‌ای ساخته شده است که تا ده برابر، کاربردی‌تر از سایر فناوری‌ها در طول عمر خود خواهد بود.

 

مزایای هزینه‌ای این فناوری نیز نسبت به سایرین بسیار برجسته و قابل توجه است. هزینه سالیانه شبکه‌های سلولی برای عملیات‌های M2M برابر 25 الی 30 دلار است. در حالی که این رقم در مورد شبکه‌های مبتنی بر LoRaWAN در هر سال فقط حدود 10 دلار است و این رقابتی‌ترین مزیت این فناوری نسبت به سایر فناوری‌های همتای آن است.

ورود اعضا