40 درصد اتصال‌های IoT در سال 2025 تحت پوشش LPWAN خواهد بود

حجم اتصالات IoT در فاصله زمانی بین سال های 2015 تا 2025 با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا خواهد کرد و با رشد 350 درصدی از 6 میلیارد به 27 میلیارد خواهد رسید. حدود 28 درصد از این اتصالات مبتنی بر فناوری‌های high-range و مابقی تحت پشتيباني فناوری‌های low-range خواهد بود. بنابر پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال 2025، 4 اتصال از هر 10 اتصال IoT تحت پشتیبانی LPWAN خواهند بود.

ورود اعضا