هوشمندسازی جنگل‌ها و مراتع و کاهش خطرات ناشی از آتش سوزی

در فصول گرم و خشک سال بسیاری از جنگل‌های واقع در اروپای جنوبی و آمریکای شمالی در معرض آتش‌سوزی قرار دارند. این احتمال به معنی احتمال از بین رفتن هکتارها فضای سبز و وارد آمدن زیان‌های هنگفت به ساکنان این مناطق است. بر اين اساس، پروژه مشارکتی نگهداری و کنترل و نظارت بر رخدادهاي زیست‌محیطی (SISVIA) که برای حفاظت از مناطق سبز دارای احتمال آتش‌سوزی راه‌اندازی شده، توانسته است با ایجاد یک سیستم تشخیص آتش‌سوزی جنگل‌ها مبتنی بر فناوری هوشمند ارائه شده توسط شرکت لیبليوم به مبارزه با این اتفاق طبیعی بپردازد.

مناطق تحت پوشش این سیستم حدود 210 هکتار از مراتع و جنگل‌های منطقه شمال اسپانیا است و هدف اصلی آن، ارائه زیرساخت‌های کنترلی و نظارتی به سازمان‌های مختلف به گونه‌ای است که امکان مدیریت هوشمند و ارائه هشدارهای بهنگام خطرات را برای آنها فراهم کند.

 

جستجو و شناسایی و در عین حال جلوگیری از آتش‌سوزی‌های احتمالی از مزایای این طرح است و اين سیستم به صورت هوشمند اطلاعات مربوطه را برای آتش‌نشانان ارسال می‌کند تا آنها بهترین تصمیم را به موقع اتخاذ نمايند. افزایش کیفیت محیط‌های طبیعی از طريق کاهش آلودگی‌های ایجاد شده به سبب آتش‌سوزی‌ها و دودهای حاصل از آن و حفظ فضاي سبز از ویژگی‌های اصلی این طرح محسوب مي‌شود.

ورود اعضا