توسعه كنتورهاي هوشمند آب و برق در سطح ملی سنگاپور

شرکت مخابرات سنگاپور (M1) اعلام کرد که شبکه IoT خود را در سطح ملی راه‌اندازی كرده است. راه‌اندازی شبکه ارتباطات IoT مي‌تواند یک پلتفرم ارتباطاتی مطمئن و ایمن برای اینترنت اشیا ايجاد كند تا بدین وسیله، فعالیت‌های شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتي ارتقا يابد. این پلتفرم ارتباطاتی با مشارکت شركت نوکیا تکمیل و راه‌اندازی شده است.

در پي راه‌اندازي شبكه ارتباطات IoT، شرکت M1 برای راه‌اندازی آزمایشی کنتورهای هوشمند با يك شرکت بهره‌بردار شهری Keppel Electric وارد همکاری شده و برای مشتریان در حوزه مصرف برق و آب کنتورهای هوشمندی را راه‌اندازی کرده است. هدف از این طرح تجهیز مشتریان خانگی به کنتورهای هوشمند آب و برق است تا با دسترسی به دیتای مصرفی خود به صورت بهنگام، امکان کنترل مصرف خود را پیدا کرده و هزینه‌های خود را مدیریت کنند.

 

انتظار می‌رود سنگاپور با راه‌اندازی این شبکه بتواند به اهداف خود برای گذار دیجیتالی دست پیدا کند. برای تحقق این اهداف مبلغ 2.4 میلیارد دلار از سوی دولت تخصیص داده شده که باید در حوزه فناوري‌های IoT و زیرساخت هوشمند هزینه شود.

ورود اعضا