ارزش 16 میلیارد دلاری بازار بيگ‌ديتا هند تا سال 2025

پیش‌بینی می‌شود بخش تحلیل بيگ ‌ديتا در هند با رشد بسیار خوبی مواجه شده و ارزش آن از 2 میلیارد دلار در سال 2017 به 16 میلیارد دلار در سال 2025 برسد. نرخ CAGR ‌نیز تا پنج سال آینده به 26درصد می‌رسد.

 

یکی از مدیران شركت WNS در این باره می‌گوید: «دولت، صنعت و جامعه علمی هندوستان می‌توانند برای ایجاد یک اکوسیستم مناسب برای ارائه روش‌های پایدار با یکدیگر مشارکت کنند و به تقویت قدرت بيگ‌ديتا و نوآوري‌های دیجیتالی بپردازند. این امر مي‌تواند نتایج شگفت‌انگیز بسیاری را به ارمغان بیاورد و به افزایش کارامدی و ارتقای اقتصاد جامعه منجر شود. ‌هند کشوری بسیار گسترده است و چالش‌های بسیاری در این کشور وجود دارد و برای ما به عنوان شهروند این کشور بسیار خوشایند است که به راهکارهای موثری دسترسی داشته باشیم که بتواند شرایط زندگی میلیون‌ها نفر از مردم را تغییر دهد. اگر بيگ‌ديتا بتواند وارد حوزه‌های كاربري شرکت‌ها و مشتریان شود و امکان استفاده از تحلیل‌های مبتنی بر آن فراهم شود، تأثير شگرفي بر اقتصاد کشور و شرایط زندگی مردم خواهد داشت.»

ورود اعضا