استفاده از IoT در مديريت هوشمند ترافیک عبور و مرور کانال‌های آبی هلند

در کشور هلند، آبراهه‌هاي زیادی وجود دارد که شهروندان از آنها برای عبور و مرورهای روزمره استفاده می‌کنند. هر شهر در این کشور دارای یک زیرساخت آبی است که از ترافیک پرتراکمی نیز برخوردار است. به همين دليل، شرکت Vicrea از يك شبکه سنسوری بی‌سیم برای مدیریت ترافیک اين آبراهه‌ها و کنترل عبور و مرور قایق‌ها استفاده مي‌كند. هدف اصلی از راه‌اندازی این سیستم، مانیتورینگ و آگاهي از میزان عبور و مرور در کانال‌ها و شناسایی مسیرهای پرتردد برای برنامه‌ریزی‌های بعدی توسعه زیرساخت‌های آبی ‌است.

 

از منافع اصلی این طرح می‌توان به این نکته اشاره کرد که به واسطه استفاده از این سیستم مقامات و مسئولین می‌توانند به ديد جامع‌تري از آنچه در زیرساخت‌های آبی اتفاق می‌افتد دست پیدا کنند. داشتن اطلاعات بهنگام از تراکم ترافیک یا پیش‌بینی روش‌های مناسب برای نگهداری از پل‌ها یکی دیگر از مزایای استفاده از این سیستم است. در نهایت، به عنوان یکی دیگر از مزایای اصلی این سیستم می‌توان به کاهش هزینه‌های 80 هزار یورویی نگهداری هر پل در هر سال اشاره کرد.

ورود اعضا