جلسه شماره ۴ کارگروه مشارکت

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

متن جزییات جلسه

Venue:
Poland, Krynica-Zdroj 246a
Speaker:
Melinda Outland
Eventbrite - Events Template Release Party

ورود اعضا