جلسه شماره ۵ کارگروه مشارکت

دوشنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۰ الی ۱۲

 

دستور جلسه:

۱- مروری بر عملکرد شش ماه اخیر طرح فهام مشهد و نتایج حاصل از هوشمند سازی مصرف برق در آن

۲- ارایه پیشنهادات تکمیلی اعضاء در خصوص مدل اقتصادی فراخوان اپراتور اندازه‌گیری هوشمند در شبکه برق کشور و نهایی سازی پیشنهادات اخذ شده

۳- برنامه ریزی اولیه برای طرح موضوعات بعدی در کارگروه

 

جلسه‌ی شماره‌ی 5 کارگروه مشارکت فروم اینترنت اشیای ایران (IiF)، در تاریخ دوشنبه 8 شهریور و در محل معاونت امور انرژی پژوهشگاه نیرو به میزبانی سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مروری بر عملکرد و نتایج پروژه‌ی فهام مشهد به عنوان یکی از نمونه‌های موفق کشور برای حضار ارائه شد. سپس در خاتمه‌ی روند جلسات قبلی کارگروه، جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای تکمیلی اعضا در خصوص مدل‌ اجرایی و اقتصادی فراخوان اپراتور اندازه‌گیری هوشمند برق، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.  

 

Eventbrite - Events Template Release Party

ورود اعضا