فروم اینترنت اشیاء ایران  نمایانگر تعامل سازنده و پویا میان تمامی ذی نفعان اکوسیستم اینترنت اشیاء کشور است که در قالب یک ساختار غیر دولتی پیشرو و تصمیم ساز، زمینه رشد و توسعه درون زا و برون گرای خدمات IoT در تمامی بخش های اقتصادی کشور را فراهم می آورد.

با توجه به چند بعدی و چند بخشی بودن موضوع اینترنت اشیاء و تعدد ذی نفعان خصوصی،‌ دولتی و حاکمیتی، برای موفقیت در توسعه بازار اینترنت اشیاء  و مقابله با عقب ماندگی کشور در این حوزه، نیاز است تا در قالب کارگروه های تخصصی همکاری و تعامل نزدیکی میان تمامی ذی نفعان موثر در رفع چالش های کلیدی با هدف توسعه سریعتر شکل گیرد
از این رو، گروه علمی تحلیلی طیف به عنوان بنیان­گذار و دبیرخانه فروم اینترنت اشیاء ایران، از تمامی شرکت­ها، سازمان­ها و نهادهای خصوصی، دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی اثرگذار در شکل­ گیری اکوسیستم IoT‌ کشور دعوت بعمل می­ آورد تا آمادگی خود را برای عضویت در فروم اینترنت اشیا در ایران به دبیرخانه مستقر در این گروه اعلام نمایند.

فرم درخواست عضویت در فروم اینترنت اشیاء ایران  - IiF

 

ورود اعضا