فراخوان تکمیل پرسشنامه تخصصی در خصوص ملاحظات و الزامات مورد نیاز در بکارگیری پلتفرم‌های IoT

یکی از موضوعاتی که در سال ۱۳۹۶، در دستور کار فروم اینترنت اشیاء‌ ایران قرار گرفته است بررسی ملاحظات و الزامات مورد نیاز در بکارگیری پلتفرم‌های IoT در کشور است. پلتفرم یا هسته مرکزی اینترنت اشیاء به هر گونه خدمات یا کاربردهایی اشاره دارد که شرایط و امکانات مورد نیاز برای مدیریت نرم افزاری توسعه مقیاس پذیر اینترنت اشیاء را فراهم می‌آورد.

 

در حال حاضر، هنوز ساختار فناوري IoT با يك ساختار استاندارد و تعريف‌شده فاصله دارد و به سرعت در حال تكامل است. صدها واحد سخت‌افزاري، پروتكل‌هاي اتصال، زبان‌هاي برنامه‌نویسی سطح پايين[1] مختلف وجود دارد و تعداد پلتفرم‌هاي IoT در حال افزایش است و در سال ۲۰۱۷ به ۴۵۰ نمونه مختلف رسیده است. به بیانی دیگر، می‌توان گفت که پلتفرم‌های IoT تقريبا از يك زيرساخت نوپا برخوردار هستند و هنوز به بلوغ خود نرسیده‌اند. شرايط فعلي IoT را مي‌توان با شرايط اينترنت در اوايل دهه 90 مقايسه كرد، زمانيكه مايكروسافت و نت‌اِسكيپ بر سر استانداردسازي جستجوگر با يكديگر رقابت مي‌كردند، در حاليكه ياهو و آلتاويستا سعي داشتند تا بهترين موتور جستجوگر را توسعه دهند.

در این شرایط و در بازار نوظهور اینترنت اشیاء‌ کشورمان نیز شرکت‌های بزرگ مخابراتی و IT‌ مختلف در سمت عرضه به دنبال انجام پروژه‌های آزمایشی در بازارهای عمودی (ورتیکال‌ها) و نقاط مختلف هستند اما یک واقعیت کلیدی برای موفقیت در بازار IoT کشور، فعالیت سمت عرضه به سوی مقیاس پذیر کردن بازارها و کسب و کارهای عمودی و درگیر شدن بیش از پیش نهادهای بهره‌بردار دولتی و عمومی (به عنوان بخش تقاضا) می‌باشد و این مهم بدون در نظر گرفتن ملاحظات و الزامات مورد نیاز در بکارگیری پلتفرم‌های IoT محقق نخواهد گردید.

از این رو، فروم اینترنت اشیاء ایران (IiF) به عنوان تنها نهاد تصمیم ساز غیر دولتی در اکوسیستم IoT کشور، از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در اکوسیستم IoT کشور دعوت بعمل می‌آورد تا مراجعه به وبسایت yon.ir/iifsurvey3 و تکمیل «پرسشنامه تخصصی در خصوص ملاحظات و الزامات مورد نیاز در بکارگیری پلتفرم‌های IoT»، نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند خود در این خصوص را به اشتراک بگذارند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این نظرسنجی، حداکثر یک هفته و تا تاریخ سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ می‌باشد.

دکتر فرهاد توکل همدانی، دبیر فروم اینترنت اشیاء ایران

[1]. Low-level Programming languages

ورود اعضا