کنترل هوشمند روند رشد محصولات کشاورزی در استرالیا

شرکت Agnov8 با استفاده از فناوری‌هاي هوشمند، چندین شبکه سنسورهای بی‌سیم برای کنترل شرایط کاشت محصولات کشاورزی و ارتقاء کیفیت آنها راه‌اندازي كرده است. این شرکت یک پروژه بزرگ در حوزه پايداري زیست‌محیطی از طريق مراقبت‌های هوشمند از روند رشد محصولات کشاورزی در استرالیا را در دست انجام دارد.

از آنجا كه کنترل کیفیت آب مربوط به آبیاری محصولات و میزان هدررفت آب از فاكتورهاي مهم در كشاورزي محسوب مي‌شود و بهینه کردن روند رشد گیاهان به عواملی همچون شرایط خاک و شرایط محیطی و جوی بستگی دارد که با نظارت و کنترل دائمی می‌توان پارامترهای آسیب‌زننده را به تدریج از میان برداشت، بنابراين استفاده از سیستم‌های هوشمند مي‌تواند به کنترل و نظارت بر خاک، کیفیت آب، ذخیره آب و پارامترهای زیست‌محیطی كمك كند.

مزایای استفاه از سیستم‌های هوشمند در این حوزه عبارت است از:

·      کاهش خطای انسانی با استفاده از بررسی برنامه‌ریزی شده و مدون کیفیت آب به وسیله ابزارهای خودکار هوشمند

·      افزایش اعتبار اطلاعات جمع‌آوری شده از شرایط کیفی آب و سایر فاکتورها با بررسی گزارش‌ها در بازه‌های زمانی کوتاهتر، برای مثال ثبت اطلاعات هر 15دقیقه يكبار كه ديدگاه دقيق‌تري را از شرایط محیطی و کیفی فراهم مي‌آورد

·      تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت‌های موجود و ارتقاء سطح عملکرد هر یک از کشاورزان در طول روز

ورود اعضا