درآمد 838 میلیون دلاری خدمات تحلیل داده در تجهیزات پوشیدنی

استفاده از تحلیل داده در تجهیزات پوشیدنی می تواند منافع متعددی برای کاربران، شرکت ها و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف همچون خدمات پزشکی در پی داشته باشد.

این در حالی است که استفاده از این نوع تجهیزات در میان کاربران به تدریج در حال افزایش است که فرصت مغتمنی برای افزایش درآمدزایی از آن فراهم است. بر اساس مطالعات Researchscape International، در حال حاضر در حدود 40درصد از افراد بالغ در آمریکا از تجهیزات پوشیدنی برای کنترل و ارزیابی فعالیت‌های فیزیکی روزانه خود استفاده می‌کنند که حدود 51 درصد از آنها از تجهیزات خود حداقل روزی یکبار استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است که به اعلام ABI Research، درآمد حاصل از خدمات تحلیل داده در تجهیزات پوشیدنی از 247 میلیون دلار در سال 2017 به بیش از 838 میلیون دلار در سال 2022 خواهد رسید که میانگین رشد سالانه آن در حدود 27 درصد است.

 

ورود اعضا