جلسه شماره ۳ کارگروه مشارکت

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

متن جزییات جلسه

Venue:
Poland, Krynica-Zdroj 246a
Speaker:
Melinda Outland
Eventbrite - Events Template Release Party

ورود اعضا